روستا گیاش

در هزاره نخست پیش از میلاد ظروف مفرغی، سفالین، نقوشی از انسان، گیاهان و حیوانات و گاو کوهاندارو دستگاه پشم ریسی در این دیار ساخته شده، که به تدریج در دهه های اخیر کشف شده اند. خورشید نیز تا حد پرستش در سرزمین خورگام از اهمیت خوبی برخوردار بوده و نماد خورشید به شکل برنج های هندسی و تزیینی در اکثر ظروف و جام های فلزی به تصویر کشیده اند.

و اما مرکز زندگی گرمسیری عده ای از انسانهای بومی و نژاد اصیل که در آمل امروزی زندگی می کردند به نام قوم آماردها یا مردوئی ها شناخته می شدند و پیش از آمدن آریاییها به سرزمین ایران در جنوب دریای مازندران می زیستند که زندگی سردسیری آنان بخش خاوری کوه دال فک (آشیانه عقاب ) که به آن خورگام می گویند. مردم این دیار پیش از ورود اسلام به ایران و حتی پس از مدتها بعد از آن کیش مهر پرستی داشته اند. و زمانی نیز قلعه های این منطقه پایگاههای اسماعیلیه بوده است.

سرزمین خورگام به دلیل واقع شدن در کوهستانهای دیلمستان و نیز به دلیل شرایط منحصر به فرد  اقلیمی اش از دیرباز مهد تمدن گوناگون بوده که برخی از نشانه های نخستین تمدن های شهرنشینی و حتی فراتر از آن و برخی نشانه های انسانهای عصرحجر در جای جای این بخش نمایان است. از سنگ نگاره های آدمیان ماقبل تاریخ و نمادهای انسان گرفته تا تپه مارلیک و برج سنگی همه وهمه آینه هایی هستند که تمدن پیش از تاریخ ایران زمین را باز می تاباند. به همین خاطر نخستین تمدنها در شرق رودبار وحتی ارتفاعات آن و منطقه خورگام آغاز شد. سرزمین خورگام در مقاطع مختلف ، شرایط خاصی به خود دیده است. در سده هشتم ، خورگام ولایتی کوهستانی با هوای سرد بشمار می رفت . از غله بسیار، بز وگوسفند نیکو برخوردار بود و ساکنان آن نیز به شکار بز کوهی وقوچ می پرداختند و امرار معاش آنان به سادگی صورت می گرفت.

/ 0 نظر / 109 بازدید