شعرمحلی به زبان دیلمی

1-زندگی مثل باغ و زمین کشاورزی هست / اگر به موقع ابیاری و وجین کنی محصول خوبی به عمل می آید 

2-زندگی هم مثل زمین و باغ آفت دارد ، علف هرز( دوجال) دارد /  همیشه بر وفق مراد نیست دردسرایی هم دارد

3-زندگی پائین دارد ، بالا دارد ، افتادن و بلند شدن و بعضی وقتها هم پیروزی دارد

4-زندگی چند جوری میتواند باشد  /  یا همیشه از دست آن گله داری یا اینکه از دستش راضی هستی

5-زندگی هم مثل طبیعت برف و بوران داره / باید حواسمون را جمع کنیم چون هر مشکلی یک روزنه ای دارد

6- بعضی ها همیشه سواره هستند بدون دغدغه / بعضی هم پیاده هستند با کلی مشکلات

7- بعضی ها معنی نداشتن را نمی دانند و شام و نهار کباب بریان دارند/ بعضی هم بهترین غذایشان آب دوغ خیار میباشد

8-اشاره دارد به تلاش کردن و زحمت کشیدن / سواره بودن یک دفعه به دست نمی اید باید پله های ترقی را طی کنید

9- قسم می دهد  / تو چقدر خودتو میشناسی و چقدر از احوال روز و اطراف خودت باخبر هستی

10- اگر خبر داری پس چرا از اصالت خودت بیگانه شدی / چرا خیلی زود از نیاکان دور شدی  

11- چرا هیچ فن و حرفه ای را نمی دانی ( منظور از داز و تبر همان ابزار)/  چرا حتی فرق دو تا درخت را نمی شناسی

12- چرا خیلی زود حرفه و ابزار نیاکانمان را فراموش کرده ای / چرا فرق کشت دیمی و آبی و به طور کل کشت محصولات را نمی دانی ( منظور فقط کشاورزی نیست بلکه اشاره دارد به اینکه اگر میخواهی در دنیا به آرزویت برسی میبایست  پیش زمینه آن را فراهم کنی باید زحمت بکشی مثا کشاورزی باید شخم بزنی ، کشت کنی ، ابیاری کنی ، .... وجین کنی و غیره تا ثمره آنرا ببینی

13- تو که فقط و فقط کارت شده دیدن تلوزیون و ماهواره / انتظار غذای خوب داری و چای درجه یک

14-ما شاید نسبت به مسائل روز بی تفاوتیم اما این بیت پرانتزی باز کرده و اشاره دارد به اینکه ما در کشورمان به سمت مصرف گرایی رو اورده ایم و حتی خوراکیهایمان وارداتی شده و خودمان بیکار

15- یکی از بدبختی های این زمانه اسراف کردن و هدر کردن همه منابع اعم از وقت و روزی خدادادی میباشد و این بیت هشدار میدهد که کمی به فکر باشیم و از دارایی های منقول و غیر منقول خودمان به نحو احسن بهره ببریم

16- اگر دیوار زندگی ات تنها از سنگ خالی چیده شده /  مطمئن باش دوام ندارد و باید دوباره زندگی ات را بسازی

17- اگر میتوانی زندگی ات را از نو بسازی ، بساز / ولی اگر نمیتوانی ناله و سودا چاره کار نیست

18- روزگار همیشه در حال چرخش است و راه خودش را طی میکند/  تو راه خودتو برو که خیر و صلاحت در آن باشد

19- زندگی سخت هست ولی تو خیلی سخت نگیر/  اگر روزی مشکلی نبود تو هم از فرصت ها خوب استفاده کن

20- سعی و تلاش را خداوند واجب کرده /  هرچه بکاری همان درو می کنی ( به کیسه ات می اید)

21-  راضی باش به رضای خدا / شاید تقدیرتو همین باشد گلایه و ناشکری نکن

22- اگرفرمان جهان هستی در اختیار تو نیست / بیهوده غصه نخور چون از دست تو خارج میباشد

23- ممکن است در زندگی خوش شانس  ویا بد شانس باشی / و این تقصیر کسی نیست و تو آزارت به کسی نرسد

24- اگر توانمند هستی و میتوانی کاری انجام دهی /  کیسه آخرت ( توبره) را آلان که جوانی پر کن

25- به پدر و مادرت احترام بگذار /  توجه کن که همیشه یک نیازمند دور و برت وجود دارد

26- حق کسی را اجحاف نکن و نمازت را بخوان / هر کاری هم که میکنی یک چشمت هم به خدا باشد

27- ثواب این نیست از فقرا بدزدی و مدرسه و مسجد بسازی /   اگر کار خیری انجام دادی آنرا برملا نکن

28- وقتی مردم را نگاه میکنی زود قضاوت نکن /  بد و خوب به ظاهر آدم نیست و خیلی از خود راضی نباش

29- خدای تعالی از همه چیز بنده ها خبر دارد / پس خودتو گول نزن و سعی نکن خودتو خوب جلوه دهی

30- راه راست فقط یکی است و دوتا نیست /  اگر راه کج  را انتخاب کنی  خدواند هم از توا رضایت ندارد

31- بیا در هنگام نیاز خدا را صدا بزن که همیشه پشت تو هست  / اگر مشکلی داشتی و کسی کمکت نکرد اون کمکت میکند

32- هشدار به گوینه و خواننده دارد که چه کار کردی / بیا و یک بار اعمالت را مرور کن

33- نوشتن و خواندن که سخت نیست عمل کردن سخت است / ممکن است همیشه تو فرصت جبران نداشته باشی

34- معمولا  آدما همیشه برای کار دیگران اوستا هستند و خرده میگیرند / ولی کار خودشان پر از ایراد و محصولشان پر از علف هرز

تقاضامندیم :  برای پاس داشت هر چه بهتر زبان مادریمان  از شما جوانان عزیز همشهریها که فارسی صحبت میکنید استدعا داریم معنی کلماتی که به رنگ قرمز نوشته شده اند را در قسمت نظرات ( در وبلاگ به همراه نام خودتان ارسال فرمائید)

منبع:پاکده دوستانه با تقدیروتشکر ازدوست ارجمندمان جناب آقای دوستعلی حیدری

/ 1 نظر / 61 بازدید
نادر

کرک:مرغ بکتن پاشتاین : افتادن و بلند شدن آچین: چیدن