لغات و اصطلاحات انبوهی....

 فرهنگ لغات و اصطلات انبوهی( 2)

 

 

کلمه و اصطلاح                                                  معادل فارسی

 

مندول[MANDOOL]                                گرداب،ورطه

 

 

 

لالم[LALEM]                                               ولرم

 

 

 

مچه[MACHAH]                                             لب

 

 

 

قبرقه[QABERQAH]                     پهلو ،بغل (ایتن کلمه در اصل ترکی است)

 

 

 

گراچ[GERACH]                                صخره

 

 

 

ولرست[VELAREST]                          پاره شد

 

 

 

لوچه[LOOCHA]                       اخم ،نگاه اخم آلود کردن

 

 

 

چل [CHAL]                                خیس ،گل آلود (برای زمین فقط بکار می رود)

 

 

 

وسکین [VESKIN]                                            نیشگون

 

 

 

خندش[KHONDESH]                پیچیدن صدا در کوه و دره،پژواک

 

فرهنگ لغات و اصطلاحات انبوه  (۳)

 

 

 

کلمه واصطلاح                                                                   معادل فارسی

 

 

 

کا لی[KALI]                                                               تانی ،صبر کردن تا دیگری برسد

 

 

 

زرچه[ZARCHA]                                                            درد ،

 

 

 

لوجن[LOOJEN]                                                   روزنه پشت بام

 

 

 

گلوژگاره[GALUIGHGARAH]                         آروغ ،بادگلو

 

 

 

شول[SHOOL]                                     فریاد ،داد زدن ،با صدای بلند فریاد زدن ،فریاد  چوپان برای فراری دادن گرگ وسایر جانوران

 

 

 

هناکی [HANAKI]                          شوخی

 

 

 

ورگ[VERG]                                  گرگ

 

 

 

ماتیوره[MATIORAH]           عبوس نشستن ،اخم کردن

 

 

 

ووتول[VOTOOL]                 آدم شوت و بی مزه ،

 

 

 

وگردست[VEGARDEST]      برگشت

 

فرهنگ لغات و اصطلاحات انبوه(4)

 

کلمه و اصطلاح                                      معادل فارسی

 

آو(aav)                                            آب

 

ایجین(eigiean)(م)                           خرد کردن-خردکردن علفباداس مخصوص برای دام واحشام

 

النگ(aleng)                                      قدم ،گام،درازی یک قدم

 

اشکر(eshker)                                     جاروبی بزرگ برای تمیزکردن و جمع کردن آشغال باغ و...

 

اوسار(oosar)                                      افسار چهارپایان

 

الوو(aloov)                                       التهاب و داغی همراه با درد و سوزش  ناشی از سوختگی و...

 

 

 

اربو (arboo)                                          نوعی گلابی ،گلابی وحشی

 

استم (astom)                                       شیئ ایی فلزی و کفگیر شکل برای برگرداندن وخمیر نان و...

 

اشکاتن (eshkaten)(م)                      شکافتن ،شکافتن درز لباس، خرد کردن لباس

 

اده(adeh)                                           دایی

 

اگووز(agooz)                                       گردو

 

اسیسف(asif)                                   سیب     

 

فرهنگ لغات و اصطلاحات انبوه (قسمت پنجم)

 

کلمه و اصطلاح                                معادل فارسی

 

 

 

بنازون(benazon)                   چوبی دوشاخه ایی که در زیرشاخه درخت ویا هر چیز دیگر قرار می دهند

 

 

 

بیر (buir)                                 ذغال-تکه ذغالی که آتش دارد

 

 

 

بخوشت .فعل(bakhoosht)             خشکید

 

 

 

بن (ben)                                   زیر .پایین

 

 

 

بنگاه(bongah)                     محل جداشدن نهر آب از رودخانه .ابتدای نهر آبیاری

 

 

 

بق (bagh)                           چشم درشت . خیره نگاه گردن .بقه کلاره =آدم خیره سر وپر رو

 

 

 

برابری(barabary)               روبرو

 

 

 

بال (bal)                              بال پرنده- دست انسان از آرنج به بالا

 

 

 

بی سان (bisan)           ناجور –هوای نامساعد

 

 

 

بر(bar)                           در –در اتاق و ساختمان –بیرون

 

 

 

بر(bor)                            درختچه ایی خار دار برای حصار کردن باغ

 

 

 

بل (bal)                            شعله آتش لهیب.

 

 

 

بوله(boolah)                      شاخه درخت

 

 

 

بردری(bardary)               از طرف بیرون. از سمت بیرون

 

 

 

بدرست.فعل .(badorest)    پاره شد

 

 

 

بپرست.فعل(baporest)      پرید

 

 

 

بندن (benden)                    بند شلوار . کش زیر شلواری. بند تنبان

 

 

 

بجست.فعل(bajjest)            جهید

 

 

 

بنشکن (beneshken)           زیر شکم .قسمت پائین ناف بدن

 

 

 

بنیش.فعل (banish)             بشین

 

 

 

بنه.فعل (baneh)                   بگذار

 

 

 

بشه.فعل (besheh)                برو

 

 

 

بمرد(bamord        مرد.فوت کرد

   قسمت ششم 

 

لغت و اصطلاح                                           معادل فارسی

 

 

 

پل –پل (pal-pal)                                  اصطلاحی برای آب گرم غیر قابل شرب

 

 

 

پلخ –پلخ(palakh-palakh)                قل قل آب در حال جوش

 

 

 

پرد (pord)                                           پل

 

 

 

پابزار(pabezar)                                  کفش-پای ابزار

 

 

 

پف(pof)                                                فوت

 

 

 

پتولیک(pojolik)                             با نوک پا چیزی را زدن –شوت کردن

 

 

 

پیراستن (purasten)  .فعل                     نگاه کردن

 

 

 

پیلاکوت(pilakoot)                     آدم پررو و گنده گو.کسی که حرف بزرگتر از دهانش می زند

 

 

 

پسین (pasin)                           پستو اتاقی در انتهای خانه های قدیمی که بمنزله انباری بود

 

 

 

پیچا (picha)                         گربه

 

 

 

پیشاب(pishab)                          ادار

 

 

 

پیشکال (pushkal)                 پوست و آشغال میوه هایی چون فندق و گردو

 

 

 

پیتور(putur)                            مورچه

 

 

 

پیته(poita)                           دستگیره آشپز خانه

 

 

 

پاپبز(papuiz)                    پاشنه پا

 

 

 

پیشه تاک(pishatak)        پیشانی

 

 

 

پسی ور (pasivar)            پشت .پشت سر

 

 

 

پندیر (pandاr)                پنیر

 

 

 

پابه کو(pabekoo)        گیر کردن نوک پا به جایی

 

 

 

پیله(pilah)                   اخم کردن.پیله کردن

 

قسمت هفتم فرهنگ لغات و اصطلاحات انبوه(حرف تاء)

کلمه و اصطلاح                                           معادل فارسی

تمبار (tambar)                                        توده بزرگ برف .کوه برفی که بر اثر بوران ایجاد شده باشد

تله(talah)                                             سنگ بزرگ .صخره

تاس(tas)                                              کاسه .کاسه مسی و یا از روی

تلاشه(talashah)                                تکه هیزم که با تبر و داس خرد شده باشد.

تندیور (tanduir)                               تنور

تسن بکال(tosenbekal)                   سوسک سیاه

تمارزو(tamarzoo)                                 آرزومند. حسرت به دل

تشک (toshk)                                          گره

تک(tok)                                                  انتهای چیزی .انتهای درخت ،چوب و...

تکال(tokal)                                             بلاترین نقطه ی درخت

تیف(tif)                                             تیغ. خار

تلوم(tolom)                                     گوساله دو ساله

تویل (toil)                                                 گل.

ترواکن (tarvakon)                   یخنی.نوعی آبگوشت از قورمه،سیب زمینی ،پیاز و گوجه فرنگی

تلیف (telif)                                   آستین(تلیف و وکشست یعنی آستین را بالا زد)

تل (tal)                                        تلخ

تور (toor)                                دیوانه .مجنون.آدم شوت و بی معنی

تپزه(toppezah)                     گرد و قلمبه.

                                     گرد آورنده نبی الله عبدی انبوهی

   منبع:وبلا گ انبوهی ها

/ 0 نظر / 152 بازدید