روستا لیاول علیا ء خورگام

این روستا از شمال به روستای لیاول سفلی و شمال غرب روستای برارود و از جنوب به

مراتع و جنگل اسیاسرا و همچنین از جنوب غربی به روستای قدیمی گیاش و از شرق به روستای سوسف قدیم ؛ ماشمیان و از غرب به روستای جلالده محدود میشود.

لیاوُل آبادی از بلوک خورگام از بخش رودبار زیتون واقع درسی و چهارهزار متری خاور محمد زمان خانی (رودبار)واقع شده که محلی کوهستانی و دشت بزرگ شمرده میشود.                 

/ 0 نظر / 71 بازدید