آبشار بره سر

آبشار زیبای کوهستان رشته جبال البرز در منطقه جنوب غربی این بخش ، آبشارهای بزرگ و کوچک فراوانی ساخته و با آب و هوای معتدل اش این آبشارها را پر آب و اطرافشان را سرسبز کرده است.  آبشار شارشاربا آن صخره های خزه بسته اش در همین منطقه خورگام و در شهرستان رودبار قرار داد. با آنکه ارتفاع بلندی ندارد، اما چشم انداز طبیعت اطرافش منحصر به فرد است.

 بخش خورگام  با آن اقلیم متنوع و شگفت انگیزش، یک آبشار معروف و تماشایی هم دارد؛ محله «شارشار» اسمش را به این آبشار هم داده که برای تماشایش باید از یک دره خنک و صخره ای عبور کنید. اگرچه این آبشار چندان بلند نیست، اما پر آب است و آنها که هوای خنک شدن در زیر ذرات ریز آب را در یک فضای سرسبز دارند، باید راهی آن شوند. از شهرتا آبشار حدود 1000مترراه دارید که آبشار در میان یک طبیعت رنگارنگ وکوهستانی قرارگرفته است 

 این آبشار به واقع برازنده اسمش است؛ «شارشار»، که در زبان محلی ساکنان منطقه «سرازیرشدن آب»  معنا می دهد و وقتی از بلندای صخره ها پایین می ریزد، با آن درختان و سبزیهایی که دور و برش فراگرفته اند، چهره  دلنشینی به این محیط  کوهستانی داده اند. 

 همجواری کوهستان و جنگل، زیباترین آبشارهای بخش خورگام را در شهرستان رودبار زیتون به وجود آورده است. بعضی از این آبشارها چندان شناخته شده نیستند و رسیدن پای آنها هم راهنمای محلی می خواهد و هم پیاده روی و راهپیمایی. یکی از این آبشارها با نام «شارشار» در نزدیکی شهر«بره سر» در شهرستان رودبارقرار دارد. این تصویر رویایی یکی از زیباترین  آبشار است. برای رسیدن به پای این آبشارباید وارد جاده  خورگام شد و بعد ازروستای چهارمحل  منتظر دیدن تابلوی شهربره سر باشید. باقی مسیر را هم شمایید و یک راهنمای محلی

سرازیر در میان کوهستان

آوازه آبشار بلند «شارشار»، مسافران وبومیان را در ماه های گرم به سمت شهر کوهپایه ای بره سر می کشاند. زیبایی طبیعت سرسبز و جنگل های بخش خورگام زبانزد خاص و عام است و با داشتن آبشاری به بلندی و زیبایی «شارشار» تکمیل می شود. آبشاری که حدود20 متر ارتفاع دارد و به همین دلیل بعضی آن را بلندترین آبشار این بخش می دانند، هر چند اگر هم بلندترین آبشار  این وادی نباشد، بلندترین آبشار   خورگام هست.

در منطقه خورگام آبشارهای دیدنی دیگری هم هست، که به اسامی  آبشارهای طبیعی برارود -آب تاجانی-دربند طالکو –قوشلانه-اردهول و......معروف هستند.واما اردهول در6 کیلومتری غرب روستای چهارمحل ونزدیکی روستای لیاول علیاء است و فاصله این آبشار از شهر بره سر10  کیلومتر. آب آبشار اردهول بسیار سرد است و آبش به رودخانه چهل قدیم سرازیرمیشود.

آبشار اردهول

رودخانه چهل قدیم

/ 1 نظر / 247 بازدید