تصاویر دوستان دیار

تصاویردوستان گرانقدرم ازراست ایستاده :مصطفی اکبری ،علی رضاجمالی،علی اکبری،بابک دلیری 

نشسته ازراست: کریم اکبری،فتعلی جمالی،توکل جمالی،رضاعلی دلیری

/ 1 نظر / 79 بازدید
مصطفی

آقای اکبری خیلی مضامین و مطالب وبلاگتون قشنگه از جنابعالی تشکر می کنم