قلّه سلان سر

     سرپرست:علی محمدی راهنما:محمد ولی زاده جلودار:محمدرضا دوستی عقب دار:رضا محمدی اعضا:ایرج دوستی.کاظم حسنی.محمدولی زاده.علی محمدی.محمدرضا دوستی.رضامحمدی.فرشید نویدی.احسان یاراحمدی   بعد از هماهنگی های بعمل آمده و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 628 بازدید

واژه گان واصطلاحات دیلمی

بره،وره=بچه گوسفندبِتَرکِست=ترکیدبِرار=برادربزیچه=بزغاله،کوولیبِشاند=پاشیدپره=لبه وکناره هرچیزپیش واز=استقبال کسی رفتنپوتور=مورچهپینه= پارچه ای کهبرکفش وجامه دوزندپّرِچِکّن=پرحرفپٍندیر=پنیرپِرد=نردبان پیل پا=ستونی که سقف برآن قرار گیردپرید=واز بُکُدپنجره=نیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 298 بازدید
اسفند 94
1 پست
شهریور 94
10 پست
مرداد 94
12 پست
تیر 94
17 پست
خرداد 94
28 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
16 پست
دی 93
14 پست
آذر 93
28 پست
آبان 93
22 پست
مهر 93
16 پست
شهریور 93
22 پست
مرداد 93
15 پست
تیر 93
32 پست
خرداد 93
24 پست
اسفند 92
18 پست
بهمن 92
24 پست
دی 92
20 پست
آذر 92
40 پست
آبان 92
28 پست
مهر 92
39 پست
شهریور 92
31 پست
مرداد 92
34 پست
تیر 92
49 پست
خرداد 92
30 پست
اسفند 91
28 پست
بهمن 91
40 پست
دی 91
30 پست
آذر 91
42 پست
آبان 91
50 پست
مهر 91
69 پست
شهریور 91
56 پست
مرداد 91
18 پست
تیر 91
24 پست
خرداد 91
6 پست
64 پست
غذاها
5 پست
مذهبی
9 پست
مذهبی4
17 پست
شعر
14 پست
دیلمان
21 پست
شعر2
13 پست
عکس_ها4
12 پست
مذهبی_2
15 پست
عکس_ها3
16 پست
استان_قم
3 پست
شعر1
13 پست
عکسها_5
65 پست
شعر3
10 پست
شعر4
34 پست
سوسف_1
13 پست
آهنگها
3 پست
سوسف
20 پست
فیلم
1 پست
عکس_ها
20 پست
عکس_ها2
9 پست
سوسف1
9 پست
عکسها6
15 پست
مذهبی2
1 پست
مذهبی3
10 پست
دیلمان_1
6 پست
مذهبی5
30 پست
مذهبی_1
10 پست
غذاها_1
8 پست
حیوانات
2 پست
رودبار
8 پست
روستاها
4 پست
ماه_رمضان
10 پست