درباره ما
علی اکبری لیاولی

راهنماي وبلاگ
سايتهاي کاربردي سايتهاي خبري سايتهاي استان گيلان
شعرکرمانجی عمارلویی رودبارزیتون نويسنده: علی اکبری لیاولی - سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱

 شعرکرمانجی  اثر زاهد حسین پور گنجه رودبار

 

 

دستقا بوک ته دای به روی قا                                

    روسری ده کشانده سه موی قا

مر نبادا روئی بوکقا ببینه                                          

    ته ای تیشدا بوک مرکه تبینه

وقتی کجک ولوک په درگیس دبون                           

   زن پیروزاواپه هورا پیس تبون

زاوا ده چوله باغ رابر دکر                                             

    بیچین وخرمانه مبه پردگر

باغ آوده دا داران زی جاله ته کر                           

   خشت له دخست سه بامبه ماله دکر

له جنگله قرش ته آنی به کره                                       

 


  خال دبری ژنان تانین په سره

وقتی ته وستی له کنج مر دگر                                     

  زن پیر ماله له سه ژنکه خر دکر

زاره دگر تمامیان قر دکر                                                

   زاوا ده در بچه دا  خا پرده کر

داهات دنه حال وهوای هبو                                          

  دهات دنه لطف وصفای هبو

بله آگیران شیرینی خوران قند اشکن                          

   مجمه آنین عیدی برن را پاکن

عقد کنان وحنابندان ومرخخاس                                 

    پس مروپیش مربو یودای خلاص

سازونقاره چی له مالان ته گری                                  

  مال به مال عینه میریشکی راگری

هرکه دنه تشته ته دای ته هات                            

   بعضی دراو بعضی ته دانه خلات

خبر د کر تا خل ورن دهاته                                        

   شادی بکن ره باونه بساطه

خوروخوزانان تادو وانا ده روین                               

    دست له ده خستن به وانارادگرین

وار واری واران دگدن ژنانا                                         

    شی کنه داران دکدن ژنانا

کله کله سر باردکرن دوره دور                                   

    آو دگو بی خو وادگو شورشور

ساز له دخستن به دنه نقامه                                           

   ژنان دلیسدن به دنه لجامه

مجمه تانین ته کتنه میدانه                                         

   چند دور دلیستن دچون سه ایوانه

ژنان له سه وی بانباناویچ ویچ                       

   خوروخوزانان شلوغ ده کرن هیچ به هیچ

دنه به دنه ته کتنه میدانه                                             

   یونا گه وندانه تدین پیدانه

مالی زاوایه مجلسی مرانه                                             

  مالی بوکه زی مجلسی ژنانه

سفره له وی کله بو تا ای کله                                        

    له وی مله دخارن تا ای مله

قلیه بویو خوروشی گاوروبارانی                                     

   ماست وخیارو خورشی به ایرانی

ته خارن دوران تدان آماده                                           

   دست جمی مالی بوک ببن داماد

داماد ایشو گره حنا ببنده                                                

   عروس خانم غش غش گره بخنده

دست له دخستن ده چون به سازوسور                          

   ژنان ده پشدا ده گرن قور قور

خنه دکرن دستی بوک دهادن                                        

  له میدانه نون له هورا دپادن

از دکشاندم ده ته برم میدانه                                

    تو ده چوئی ای تائیه له سه ایوانه

له دخستن دلیستن وخوش دبون                                

    آخر شو به ماله قا دا دچون

صبه گره مران سیاهی بگن                                            

     فک فامیلان بوکه رونائی بدن

جحازی بوکه مقداره مرس وپالاس                              

  فانوس بویو سوتکه یوترپه قراس

تبک بویو داروبویو ملاقه                                                  

  کوچه بویو جامک بویو آفتاوه

چادر بویو پارچه بویو صندوقچه                                      

 آفتاوه لگن وگلیم بویوقالیچه

روئی بوکه به دستمالی سور ده گرتن                  

   دو مره دسته تونه مری کور ده گرتن

شو پیر دچوقاطری بوک زین دکر                           

    برانگی بوکه له سه دریه کین دکر

تا سردری مدی نادم اجازه                                        

  بوکه له ماله ببی به وی جحازه

سردری ته دابوکه ره ته بر                                             

  له سه تلاره بوک تا ژر دبر

وقتی بوکه له قاطر له دکر                                        

   داکی بوکه پوری سره قا ژه دکر

بافک وبرانگ ته دای گیران فرق وفرق               

   قاطر دچو نالی ای دکر شرق وشرق

زاوازی تریی له ای مله په قاطر                                

  له لومبو آوی دنه را حاظره

دورکرنی قاطری بوکه و زاوایه                                 

   هول داین واوخوس اوخوس برایه

وقتی نزکتر دبون به  هو دو را                                

    لومبو داویدن به سری بوکه را

مشته دراوی هور زی زاوا هبو                                 

  وقتی وی داویت نزانی چه ده بو

خورو خوزانان خا داویدن سه هودو                          

   دا ته دان وی دراوانا له هودو

بعضی وقتان قاطر تدی رم دگر                               

   بوک خا دگرت حواسه قا جم دگر

وقتی بوکه تانین مالی زاوای                                    

   په شو پیررا ده گوتن مالی ته آوای

داکی زاوای دور له ده خست چلنگی                          

   تولنگه ته گر بازباز ده دا شلنگی

نونه له سه سری بوکقا پل د گر                                

  نقله داویت خورخوزانان دل دکر

له سه روزه را صندوقی بوکه واز دبو                          

  جاوی ژنان له صندوقه قاز دبو

ته ترپه دان ای روسری من قراس                           

    دست آخر صندوق دبو آس وپاس

سالی دن بوک په تشت دبو گلاگل                      

   انگار گه بوک خاریه زهری هلاهل

قوره دگر زوره دگر تا بزه                                             

  سزارین دو نبو گه خا بپه

قنداق اگه کجی بویایاخون دبو                                      

  لوک بویایا مال مگه دای شون دبو

په شو مران چله پائی دکرن                                        

   قاف داویدن شاه دزد بازی دکرن

شیلتاقه رند په هودودا با ده دان                               

له بنی لنگی دزی بیچاره جا ده دان

داگی بوکه گافره یه راق جور دکر                                  

  مجمه دگرت له قنداقه را دبر

له خوشی را جمین خل خوش دبون                             

  وقتی غمه یکسره ناخوش دبون

ادامه دارد

لينک      نظرات ()      

آخرين مطالب
موضوعات
(٦۳) آهنگها (٤) استان 'گلستان (۱) استان خراسان رضوی (٢) استان خراسان شمالی (۳۱) استان آذربایجان (۱) استان آذربایجان شرقی (٤) استان آذربایجان غربی (٢) استان اردبیل (٧) استان اصفهان (۱) استان البرز (٤) استان بندرعباس (۱) استان بوشهر (۱) استان تهران (٢٦) استان تهران 1 (۱۱) استان خراسان رضوی (٤) استان خراسان شمالی (٢) استان خوزستان (٢) استان زنجان (۱٢) استان سمنان (۱) استان سیستان وبلوچستان (۱) استان شمال خراسان (۱۱) استان فارس (۸) استان قزوین (۱۳) استان قم (۳) استان گرگان (٥) استان گلستان (٢) استان گیلان (٦٧) استان گیلان1 (٧) استان لرستان (۱) استان مازندران (۸) استان همدان (۱) استان کردستان (٧) استان کرمان (۳) استان کرمانشاه (۱۱) استان یزد (٢) بخش خورگام (۸) بخش خورگام 1 (٢٥) بخش خورگام 2 (۳٦) بخش خورگام 3 (٢٦) بخش خورگام2 (٢٠) بخش رحمت آباد (۱٧) بخش عمارلو (۳٧) تاریخ ایران (۸) تاریخ ایران2 (۱٢) تاریخ ایران3 (٦) تاریخ ایران4 (٥) تاریخ ایران5 (٥٠) حیوانات (٢) داروهای گیاهی (۱۱) دیلمان (٢۱) دیلمان 1 (٦) رودبار (۸) رودبارجنوب (۱) روستاها (٤) روستاهاشگفت انگیز (٥) سوسف (٢٠) سوسف 1 (۱۳) سوسف1 (٩) شعر (۱٤) شعر1 (۱۳) شعر2 (۱۳) شعر3 (۱۱) شعر4 (۳٥) شگفت انگیزترین گلها (٢) شهرستان رودبار (۱٤) شهرستان رودبار 1 (۱۱) شهرستان رودبار1 (۳۳) عکس ها (٢۱) عکس ها2 (٩) عکس ها3 (۱٧) عکس ها4 (۱۳) عکسها 5 (٦٦) عکسها6 (۱٥) غذاها (٥) غذاها 1 (۸) فیلم (۱) ماه رمضان (۱٠) مذهبی (٩) مذهبی 1 (۱٠) مذهبی 2 (۱٥) مذهبی2 (۱) مذهبی3 (۱٠) مذهبی4 (۱٧) مذهبی5 (۳٠) کردهای کرمانج شمال خراسان (٤) کردهای کرمانج عمارلو (۱٢)
لينک دوستان
سرزمین آسمانی ما دیلمستان زیتون خبر شــهـرداری بـــــره ســــر سایت روستای دشتویل سایت گوفل خورگام پایگاه خبری هفـت شـــهر نـیـــوز شهرداری منجیل پایگاه خبری تحلیلی کلارنا آهنگ کرمانجی روستا لیاول سفلی روشنگر علیرضا دولتی دشتکان قلب سفیدرود ماهین نیوز خدمات کامپیوتری سهیل عمــــــــــارلـــــــــــــــو نــــــــــــوای رودبـــــــار روستاي زيباي خــــــــــرمكـــــــــوه بخش عـــــــــمارلـــــــــــو سرزمین مه و خورشید دهكده خاطرات(داماش) منجیل نیوز الله مزار کرد کرمانج زبان قوچان شارشار شهادت ســـــــرا خدایا به تو پناه میبرم امامزاده عباس (ع) چهارمحل روستای پاشاکی روستای حشمت آباد چمبل پاکده دوستانه روستای زیبای جـــو بـــــن روستای جوبن هفته نامه شکوفه های زیتون سرزمینی به نام طالکوه ازتبار یــــــــــــــــــــــاس کرمانج تاریخ کرد.هنرمندان موسیقی خراسان بــــاران بـــبـــار...کرمانج شیروان خورگام گیلان سایت تخصصی کردی کرمانجی پورتال خبری جوانرود هوال هیات محبّان الزهراءبسیج چهارمحل مشق شیدایی برارود روستای من چلکاسر دست نوشته ها یک خبرنگار بيــــــــــــــــان شاعر حسین تقدیسی روستای سیبن خورگام روستای انارک______ول بهشت کمشده لیاول میکال فریاد جام مارلیک روستای پاکده روستای نوده خورگام صدای پشتکلا جلیسه دهکد ه عشق راه ما انوش اکبـــــــــــــــری یه دهات داریم هیشکی نداره روستای برارود علي ولي الله كركان بندر انزلي سه رياس قاصدك هان چه خبر آوردي ؟ تاریخ ماتاریخ وتمدن ایران جهان باستان روستای صیقلده خورگام موسيقي نبض زندگي بره سر رودبار جعفرآبادخلخال (كرمانج) ما سه تا کردان شیراز كلبه تنهايي من روستاي پاكده دهياري معدن سنگرود شكوفه هاي گيلاس قوم بزرگ كرمانج روستای کوشک الموت سایت بهراه روستا ي شيركده زيباترين شعر بــاغــبــانــی ســــبـــز قوشخانه سرملی وچهابرمحل دانش پراکن (بزرگترین تارنگار دانشی پارسیان) قوچان روستای کلایه رودبار وبلاگ روستای ناش مجله خبری فارنک بیمه ملت نمایندگی۲۷۴۱- خدایا دوست دارم پایگاه فرهنگی مذهبی علویان شیرکده سمل قدیم (زندگی) روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم وبسایت پیرکوه ققنوس روستاي دودر شهرستان سيربك رئین بجنورد خراسان شمالی روستاهای زیبای گیلان دوسالده خسته ازروزگار zerd welati min - زه رد وه لاتئ من : روستای زرد در استان خراسان شمالی قطره ای زاسمان چکیدبه زندگی آپلودسنتر فارس لرن http://textlink.ir عینک سه بعدی پیک8 سایت آپلود7 ابزار نمایش اسلایدر تصاویر کرم باله آ اطلس تاریخی ایران پیش ازاسلام پیکو فایل روستای نخودتپه همجوار کوه سهیل(سی ویل) موسیقی کرمانجی روستای چاپارخانه گیلان تاریخ گیلان ومازندران عشایر ، رنگواره های یک رنگ اخبار فناوري اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعي ادبيات جهان