درباره ما
علی اکبری لیاولی

راهنماي وبلاگ
سايتهاي کاربردي سايتهاي خبري سايتهاي استان گيلان
شعری دروصف رودبار زیتون نويسنده: علی اکبری لیاولی - دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱

 

در وصف شهرستان رودبار

هموطن نازنین براین سخن گوش دار تاکه دهم شرحی از منطقه رودبار
منطقه ای بس کهن شامل دشت ودمن قدمت تاریخیش فزونتر ازده هزار
مورخین رابود ایده که این سرزمین خاستگه فریدون بوده واسفندیار
هروجب ازخاک او حاوی گنجی عظیم که مانده از مردم سابق اویادگار
داده محل نصفی جام زری بالدار تا بکند مستند کین نبود یک شعار

  

نعمت وزیبایی دیگر اورا ببین رود سپیدش نگر باتحف بیشمار
چواژدهای دمان براین نواحی روان دمش به منجیل بین سرش برون زین دیار
همی رود تارسد به بحر مازندران درآغش مام خود تاکه بگیرد قرار
مردم کوشای این منطقه بی بدیل زشهری ودهاتی زارع وهم دامدار
تلاش دارند همی دردمن وکوهسار تانشوند برکسی بغیر خود وامدار
هم زفریدون اثر دارد وهم دیلمیست تک تک مردان او دارد ازاینان تبار
زنان این منطقه بسان ماده شیران تیزترازشیر نربوند هنگام کار
ورچه شده سربسر خاکش زیروزبر زبهر کاویدن دفینه بیشمار
لیک هنوزهم بود حامله از گنجها زباستانی اثر ویا که ازکانسار
به نقشه معدن خطه گیلان نگر تابشود برشما حقیقتی آشکار
رتبه ممتارآن رسد به این منطقه هم زتعدد وهم تنوع .کانسار
گر به فلیده روی بروخُوِِشِِِِِِِس راببین نزهت وزیبائیش رباید ازکف قرار
تمدنی بس کهن بوده دراین ناحیه بزرگی وشوکتش فزون زحد وشمار
جوبن و اوسترامرز به دید دیگر نگر دردل تاریخ یین سابقه این دیار
بود ه سپندارمز نام قدیمی وی زقوم آریایی دارد اثر بیشمار
یکایک شهر وهم بخش وده این دیار حاوی آثاری ازتمدن چندهزار
درخت زیتون او حاوی اکسیر ها میوه زیتون او خاصیتش بیشمار
شاخه زیتون او به منقارکبوتر ازنظرجهانی صلح کند برقرار
برگ همین درختان اگر که جوشیده شد مطمئنا میدهد کاهش... "خون را فشار
چه گویم ازنعمتش چونکه زبان قاصراست زبهر توصیف آن خاصیت بیشمار
نگر به جمعیتش به لهجه وصحبتش تنوعش را همی درحد ایران شمار
ازلر لوشان او زکرد قوچان او زترک منجیل او تات بود رودبار
زتالش وگیلکی دارد اثر منطقه زبرمکی ها نشان مانده بحد شمار
تنوع هوایش شاخص وگویا بود چهار فصلی بود منطقه رودبار
چون به کلشترروی تو چشمه وارش ببین تا که نماید عیان معجزه ای آشکار
زبین چند تاچنارمحوطه ای بس صغیر جوشد بس چشمه و" رود " شود برقرار
به آسمانسراهم گربنمایی گذر واله وشیدا شوی شاکرپروردگار
برو به هرزویلش آن ده بی بدیلش که سروباشکوهش مانده زدوران پار
ورکه به تکلیم هم سفرکنی یک زمان درخت زربین او بگویدت آشکار
که هست خیلی مسن پیرتر ازهردرخت چون َنبُد اندرمسیر مانده فراموش وزار
ناصر خسرو گذر برآن نواحی نکرد تاکه پس ازرویتش آوردش درشمار
به کوه دُرفک نگر چاله سرا ودیار به چشمهًً گرُگرُوسلانسرکُردلار
اگر که آب گرُگرُ خوری توبعد غذا زود شوی گرسنه براین سخن گوش دار
روح دمد برتن هرکه خورد آب آن خود بنما امتحان کین َنُبود یک شعار
چشمه داماش نیز بسان گرُگرُ بُوَد وچشمه های دیگر که هم بُوَند بیشمار
سوسن چلچراغش بُوَد یگانه زیرا منحصرا دریران بروید از این دیار
بغیراز ایران فقط روید درلنکران گل بدهد گیاهش آخر فصل بهار
خلاصه گویم ترا بصورت اختصار که باشد این مطالب یکی زصدهاهزار
اگر که ذکری نشد ازهمه شهر ودیار همه بُوَند محترم همه گرامی تبار
فقط برای نیل کوتهی واختصار گزیده شد این روش قسم به پروردگار
ندان تواین گفته ها ز (مهرآیین) کنون بلکه زتاریخ بین ولطف آن کردگار              

مولف ونویسنده: دوست ارجمندم  عبدالهی           

منبع:برگرفته ازسایت دیلمستانلينک      نظرات ()      

آخرين مطالب
موضوعات
(٦۳) آهنگها (٤) استان 'گلستان (۱) استان خراسان رضوی (٢) استان خراسان شمالی (۳۱) استان آذربایجان (۱) استان آذربایجان شرقی (٤) استان آذربایجان غربی (٢) استان اردبیل (٧) استان اصفهان (۱) استان البرز (٤) استان بندرعباس (۱) استان بوشهر (۱) استان تهران (٢٦) استان تهران 1 (۱۱) استان خراسان رضوی (٤) استان خراسان شمالی (٢) استان خوزستان (٢) استان زنجان (۱٢) استان سمنان (۱) استان سیستان وبلوچستان (۱) استان شمال خراسان (۱۱) استان فارس (۸) استان قزوین (۱۳) استان قم (۳) استان گرگان (٥) استان گلستان (٢) استان گیلان (٦٧) استان گیلان1 (٧) استان لرستان (۱) استان مازندران (۸) استان همدان (۱) استان کردستان (٧) استان کرمان (۳) استان کرمانشاه (۱۱) استان یزد (٢) بخش خورگام (۸) بخش خورگام 1 (٢٥) بخش خورگام 2 (۳٦) بخش خورگام 3 (٢٦) بخش خورگام2 (٢٠) بخش رحمت آباد (۱٧) بخش عمارلو (۳٧) تاریخ ایران (۸) تاریخ ایران2 (۱٢) تاریخ ایران3 (٦) تاریخ ایران4 (٥) تاریخ ایران5 (٥٠) حیوانات (٢) داروهای گیاهی (۱۱) دیلمان (٢۱) دیلمان 1 (٦) رودبار (۸) رودبارجنوب (۱) روستاها (٤) روستاهاشگفت انگیز (٥) سوسف (٢٠) سوسف 1 (۱۳) سوسف1 (٩) شعر (۱٤) شعر1 (۱۳) شعر2 (۱۳) شعر3 (۱۱) شعر4 (۳٥) شگفت انگیزترین گلها (٢) شهرستان رودبار (۱٤) شهرستان رودبار 1 (۱۱) شهرستان رودبار1 (۳۳) عکس ها (٢۱) عکس ها2 (٩) عکس ها3 (۱٧) عکس ها4 (۱۳) عکسها 5 (٦٦) عکسها6 (۱٥) غذاها (٥) غذاها 1 (۸) فیلم (۱) ماه رمضان (۱٠) مذهبی (٩) مذهبی 1 (۱٠) مذهبی 2 (۱٥) مذهبی2 (۱) مذهبی3 (۱٠) مذهبی4 (۱٧) مذهبی5 (۳٠) کردهای کرمانج شمال خراسان (٤) کردهای کرمانج عمارلو (۱٢)
لينک دوستان
سرزمین آسمانی ما دیلمستان زیتون خبر شــهـرداری بـــــره ســــر سایت روستای دشتویل سایت گوفل خورگام پایگاه خبری هفـت شـــهر نـیـــوز شهرداری منجیل پایگاه خبری تحلیلی کلارنا آهنگ کرمانجی روستا لیاول سفلی روشنگر علیرضا دولتی دشتکان قلب سفیدرود ماهین نیوز خدمات کامپیوتری سهیل عمــــــــــارلـــــــــــــــو نــــــــــــوای رودبـــــــار روستاي زيباي خــــــــــرمكـــــــــوه بخش عـــــــــمارلـــــــــــو سرزمین مه و خورشید دهكده خاطرات(داماش) منجیل نیوز الله مزار کرد کرمانج زبان قوچان شارشار شهادت ســـــــرا خدایا به تو پناه میبرم امامزاده عباس (ع) چهارمحل روستای پاشاکی روستای حشمت آباد چمبل پاکده دوستانه روستای زیبای جـــو بـــــن روستای جوبن هفته نامه شکوفه های زیتون سرزمینی به نام طالکوه ازتبار یــــــــــــــــــــــاس کرمانج تاریخ کرد.هنرمندان موسیقی خراسان بــــاران بـــبـــار...کرمانج شیروان خورگام گیلان سایت تخصصی کردی کرمانجی پورتال خبری جوانرود هوال هیات محبّان الزهراءبسیج چهارمحل مشق شیدایی برارود روستای من چلکاسر دست نوشته ها یک خبرنگار بيــــــــــــــــان شاعر حسین تقدیسی روستای سیبن خورگام روستای انارک______ول بهشت کمشده لیاول میکال فریاد جام مارلیک روستای پاکده روستای نوده خورگام صدای پشتکلا جلیسه دهکد ه عشق راه ما انوش اکبـــــــــــــــری یه دهات داریم هیشکی نداره روستای برارود علي ولي الله كركان بندر انزلي سه رياس قاصدك هان چه خبر آوردي ؟ تاریخ ماتاریخ وتمدن ایران جهان باستان روستای صیقلده خورگام موسيقي نبض زندگي بره سر رودبار جعفرآبادخلخال (كرمانج) ما سه تا کردان شیراز كلبه تنهايي من روستاي پاكده دهياري معدن سنگرود شكوفه هاي گيلاس قوم بزرگ كرمانج روستای کوشک الموت سایت بهراه روستا ي شيركده زيباترين شعر بــاغــبــانــی ســــبـــز قوشخانه سرملی وچهابرمحل دانش پراکن (بزرگترین تارنگار دانشی پارسیان) قوچان روستای کلایه رودبار وبلاگ روستای ناش مجله خبری فارنک بیمه ملت نمایندگی۲۷۴۱- خدایا دوست دارم پایگاه فرهنگی مذهبی علویان شیرکده سمل قدیم (زندگی) روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم وبسایت پیرکوه ققنوس روستاي دودر شهرستان سيربك رئین بجنورد خراسان شمالی روستاهای زیبای گیلان دوسالده خسته ازروزگار zerd welati min - زه رد وه لاتئ من : روستای زرد در استان خراسان شمالی قطره ای زاسمان چکیدبه زندگی آپلودسنتر فارس لرن http://textlink.ir عینک سه بعدی پیک8 سایت آپلود7 ابزار نمایش اسلایدر تصاویر کرم باله آ اطلس تاریخی ایران پیش ازاسلام پیکو فایل روستای نخودتپه همجوار کوه سهیل(سی ویل) موسیقی کرمانجی روستای چاپارخانه گیلان تاریخ گیلان ومازندران عشایر ، رنگواره های یک رنگ اخبار فناوري اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعي ادبيات جهان